Мацієвський Володимир Олександрович – український лікар, вчений, автор першого підручника “Iнфекцiйнi хвороби” виданого українською мовою в 1967 році.

Здоров'я, історія медицини, рубрика призабуті імена, Суспільство

Про це інформує щоденна онлайн – газета Голос ІФ .

Можливо, через корона вірусну пандемію, залишилася по за увагою медичної спільноти Прикарпаття 110 річниця з дня народження непересічної постаті, яка залишила вагомий слід в українській інфектології.

МАЦІЄВСЬКИЙ Володимир Олександрович  народився 31 жовтня 1910 року в м. Слов’янську, Донецької області. У 1931 роцi він закiнчив Харкiвський медичний iнститут. Навчався в аспірантурі на кафедрi iнфекцiйних хвороб I-го Харкiвського медичного iнституту, а в 1945 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: “Динамiка комплементарного титру кровi при iнфекцiйних хворобах i його клiнiчне значення”. З 1947 р. працював асистентом кафедри iнфекцiйних хвороб Харкiвського медичного iнституту, а з 1950-го року – доцентом кафедри iнфекцiйних хвороб Архангельського медичного iнституту. У 1951 році отримав відповідальне призначення – завiдувача кафедри iнфекцiйних хвороб Станiславського медичного iнституту, яку очолював по 1970 – й рік.

Наукова дiяльнiсть спiвробiтникiв під керівництвом В. О. Мацієвського була спрямована на вдосконалення методів дiагностики iнфекцiйних захворювань та пошук нових методів лiкування. Напрямками наукових розробок були: iмунохiмiотерапiя черевного тифу (д.мед.н. В. О. Мацієвський), дiагностика хронiчної дизентерії (асист. К. В. Железко), експрес-метод лiкування хворих на дизентерію (асист. М.О. Кімельблат), дiагностика i лiкування хворих на гострі шлунково – кишкові захворювання, які викликанi умовно-патогенною флорою (доц. Г.М. Грекова), комплексне обстеження хворих на вiрусний гепатит (доц. О.В. Левицька), групи кровi й мiкроелементи у хворих на вiруснi гепатити (асист. А.М. Демидова), вплив магнітного фактора на реактивні зрушення лейкоцитів периферичної крові в інфекційних хворих (доц. Василик Л.В.). Проведені й інші численні дослідження: лiкування запальних захворювань, ускладнених протеєм; iнтенсивна терапiя iнфекцiйних хворих. Вивчено також вплив вiтамiнів В2 i В6 на вироблення аглютинiнiв i фагоцитарну реакцiю у тварин за умов лiкування антибiотиками i хiмiопрепаратами, змiни титру комплементу у хворих на скарлатину при лiкуваннi пенiцилiном. Колективом кафедри розроблено складні питання санацiї пацієнтів із черевнотифозним i дифтерiйним бактеріоносійством. Під керівництвом і за допомогою В.О. Мацієвського виконали дисертаційні дослідження і отримали науковий ступінь кандидата медичних наук асистенти: Г.М. Грекова „Вплив пенiцилiнотерапiї на деякi iмунобiологiчнi показники при скарлатинi та досвiд iмунної профiлактики скарлатини” (1962 р.); К.В. Джгун „Дiагностичне значення внутрiшньошкiрної реакцiї при дизентерiї” (1964  р.); О.В. Левицька „Порiвняльна оцiнка деяких клiнiко – лабораторних показникiв при епiдемiчному гепатитi” (1965 р.); М.О. Кiмельблат „Досвiд лiкування дизентерiї антибiотиками та iншими лiкарськими середниками, якi заключенi в целулоїдно – желатиновi капсули” (1969  р.); Л.В. Василик „Вплив екстремальних факторiв на деякi iмунобiологiчнi показники органiзму при iнфекцiйних захворюваннях в експериментi та клiнiцi” (1969 р.).

В.О. Мацієвський в 1967 році, вперше в Україні, видав підручник “Iнфекцiйнi хвороби” українською мовою з використанням української медичної термінології, призначений для студентiв медичних iнститутiв й лікарів. Ще й сьогодні цей підручник представляє інтерес, оскільки автор приділяв велику увагу деталям клінічної картини поширених інфекційних хвороб, розвивав клінічне мислення. За підручник “Iнфекцiйнi хвороби” В.О. Мацієвському було присвоєно науковий ступiнь доктора медичних наук. Володимир Олександрович тривалий час був членом Правлiння республiканського наукового товариства інфекціоністів.

Останні роки свого життя професор Мацієвський В. О. проживав на Львівщині де і згасла свічка життя прекрасного фахівця, вченого, педагога –  31 жовтня 2003 року.

 

Автор (рерайтер) Богдан Венник

Ми у соціальних мережах. Підписуйтесь в групи Facebok: Голос.if.ua, Голос Прикарпаття, Голос Івано-Франківська, Новини Івано-Франківська та Туристичні Карпати. Дізнавайтесь новини м. Івано-Франківська та області першими.